Foutcode ,20 AEG vaatwas - water wordt niet afgepompt uit de machine

Je AEG vaatwas pompt geen water meer af en er verschijnt een foutcode ,20 op het display. Controleer of

  • de gootsteenafvoer niet verstopt is
  • de filter in de afvoerslang niet verstopt is
  • het binnenfiltersysteem niet verstopt is
  • er geen knikken of bochten in de waterafvoerslang aanwezig zijn

Zijn al deze controles uitgevoerd en blijft de foutcode ,20 staan? Contacteer een hersteller in je buurt via Re-pair.be! Maak een afspraak en de hersteller verhelpt je probleem snel!


Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1.b noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst en op basis var artikel 6.1.f ter behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke namelijk het meten en verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening door middel van versturen van klanttevredenheidsonderzoeken.

Even geduld... we halen je huidige locatie op.