Foutcode ,30 AEG vaatwas - anti-overstromingsbeveiliging is ingeschakeld

Zie je op de display code ,30 verschijnen? Dit wil zeggen dat de anti-overstromingsbeveiliging ingeschakeld is.

Helaas kan je zelf niet veel doen om dit probleem te verhelpen. Draai de waterkraan dicht en neem contact op met een specialist via Re-pair.be! 


Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1.b noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst en op basis var artikel 6.1.f ter behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke namelijk het meten en verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening door middel van versturen van klanttevredenheidsonderzoeken.

Even geduld... we halen je huidige locatie op.