Het wasmiddel verdwijnt niet of slecht uit de wasmiddellade

Het feit dat je wasmiddel niet of slecht uit de wasmiddellade verdwijnt, kan 2 oorzaken hebben. Ofwel heb je het wasmiddel niet in het correcte vakje van de wasmiddellade gedoseerd, ofwel lost jouw wasmiddel niet goed op.

Het hoofdwasmiddel moet altijd in het grootste vakje gedoseerd worden. Gebruik ook nooit meer wasmiddel dan aangeraden wordt op de verpakking. 

Indien er veel wasmiddelrestjes zijn in de wasmiddellade, raden we je aan de wasmiddellade uit te halen en grondig te reinigen, om verstoppingen te vermijden.


Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1.b noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst en op basis var artikel 6.1.f ter behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke namelijk het meten en verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening door middel van versturen van klanttevredenheidsonderzoeken.

Even geduld... we halen je huidige locatie op.