Miele foutcodes en storingen

De Miele droogkast display geeft de melding '0', het programma wordt stopgezet en de zoemer gaat

Er is in dit geval een programma gestart zonder wasgoed, met te weinig wasgoed of met te droog wasgoed.

Blijft deze storing optreden? Neem dan eenvoudig en snel contact met een Re-pair specialist in je buurt. Hij komt snel jouw droogkast herstellen.

Toon meer

De Miele droogkast display geeft steeds opnieuw de melding 'Filter deur reinigen'

Dit is voornamelijk het geval bij warmtepompdroogkasten.

Deze melding helpt je herinneren dat je regelmatig de fijnfilters in de deur en in de vulopening moet reinigen met water.

Zet hiervoor jouw droogkast aan. Open de deuren, reinig de filters, sluit de deur en druk op 'OK'. Zet vervolgens de droogkast weer uit. In principe zou de melding nu moeten verdwijnen.

Het is belangrijk dat je de filters reinigt wanneer de droogkast aan staat, omdat de droogkast het openen en het sluiten van de deur anders niet registreert.

Blijf je diezelfde melding krijgen en helpt het bovenstaande niet? Vraag dan even aan een Re-pair specialist in je buurt om langs te komen. Hij komt graag jouw droogkast herstellen.

Toon meer

De temperatuurindicatie brandt of er zijn streepjes die knipperen Miele koelvriescombi

Indien je de temperatuurindicatie ziet branden of streepjes ziet knipperen, is het waarschijnlijk omdat de temperatuur aan de binnenkant van het toestel niet binnen het aan te geven bereik is.

Controleer hiervoor de indicatie opnieuw een paar uur later. Het kan zijn dat de deur bijvoorbeeld te lang opengestaan heeft en dit probleem lost zich meestal vanzelf op.

Indien de melding niet verdwijnt, neem je best contact op met jouw Re-pair vakman in je buurt. Hij komt graag op afspraak jouw Miele koel- en vriescombi herstellen.

Toon meer

De trommelverlichting brandt niet Miele droogkast

De trommelverlichting van je Miele droogkast brandt enkel wanneer het toestel ingeschakeld is. Indien er, zelfs na het inschakelen, geen trommelverlichting is, kan het zijn dat het lampje defect is.

Je kan het lampje zelf vervangen (zie de gebruiksaanwijzing van je Miele droogkast voor type lamp en werkwijze) of je kan ook een van onze Re-pair specialisten vragen om langs te komen. Hij vervangt deze met plezier voor jou op afspraak.

Vul het formulier hieronder in om telefonisch gecontacteerd te worden door een Re-pair vakman uit je buurt!

Toon meer

De wasmachine werkt niet en er brandt geen enkel lichtje op de display

Dit kan verschillende oorzaken hebben:

1. het apparaat is niet aangesloten op het elektriciteitsnet.
2. de deur van de machine is niet goed gesloten.
3. de 'aan / uit'-schakelaar is niet ingeschakeld.

Controleer in het eerste geval of de stekker in het stopcontact zit en of de zekeringen niet zijn gesprongen.

Sluit in het tweede geval de deur goed.

In het derde geval, druk op de 'Aan / Uit'-schakelaar op uw wasmachine om hem aan te zetten.

Als de wasmachine na een of meer van deze stappen niet werkt, raden wij u aan om een Re-Pair-specialist te raadplegen om uw apparaat te repareren. Hij staat klaar om een afspraak te maken om ter plaatse te komen en uw apparaat te repareren.

Toon meer

Foutcode F0/F5 verschijnt in temperatuurindicaties Miele koelvriescombi

Indien je 'F0/F5' ziet verschijnen in de temperatuurindicaties van jouw Miele koel- en vriescombi, is er een storing. Er is helaas niets dat je zelf kan doen. 

Neem eenvoudig en snel een afspraak met jouw Re-pair specialist in de buurt. Hij komt graag op afspraak jouw Miele koel- en vriescombi herstellen.

Toon meer

Foutcode F12 of F13: Storing watertoevoer Miele vaatwas

Controleer of de kraan open staat, of de watertoevoerfilter proper is en of er geen knik is in de watertoevoerslang.

Alles is in orde en toch nog de F12 of F13 melding? Neem dan contact op met een Re-pair specialist bij jou in de buurt.

Toon meer

Foutcode F70: Storing waterproof Miele vaatwas

Dit betekent dat het waterproofsysteem (WPS) in werking is getreden. Jij kan hier helaas weinig aan doen, je neemt best contact op met een Re-pair specialist. 

Gelieve in tussentijd de kraan dicht te draaien, om lekken te vermijden.

Toon meer

Foutmelding Miele droogkast - De display geeft de melding '---' en het programma wordt stopgezet

Dit kan meerdere oorzaken hebben:

 • Het is te warm in de ruimte door onvoldoende beluchting en/of ontluchting.
 • Het ventilatierooster onder de deur is geblokkeerd.
 • Er kan geen lucht circuleren tijdens het drogen.
 • Het wasgoed is nog te nat.

Wat je hieraan kan doen is het volgende:

 • Open tijdens het drogen een raam of deur, zodat er voldoende lucht kan circuleren.
 • Zorg ervoor dat er niets voor het ventilatierooster staat, zoals de wasmand, wasgoed,...
 • Reinig het pluizenfilter na elke droogbeurt.
 • Zorg ervoor dat het te drogen wasgoed goed gecentrifugeerd is en dus niet te nat is. Indien nodig, centrifugeer je nog eens met de wasmachine jouw wasgoed voor het drogen.

Blijft de foutmelding terugkomen of helpt dit niet? Contacteer dan snel en eenvoudig een Re-pair specialist bij jou in de buurt! Hij komt snel jouw droogkast herstellen. 

Toon meer

Foutmelding Miele wasmachine - <25% belading bij een lege wasautomaat

Dit is de normale indicatie bij een lege wasautomaat. 

Blijft de foutmelding terugkomen of helpt dit niet? Contacteer dan snel en eenvoudig een Re-pair specialist bij jou in de buurt! Hij komt snel jouw wasmachine herstellen. 

Toon meer

Foutmelding Miele wasmachine - Storing waterafvoer

Er kunnen meerdere oorzaken zijn voor deze melding:

 1. Het pluizenfilter voor de afvoerpomp is verstopt.
 2. Het uiteinde van de afvoerslang ligt te hoog.

In het eerste geval, reinig je het pluizenfilter en het filterhuis, zoals in de gebruiksaanwijzing van jouw toestel beschreven wordt. 

In het tweede geval, moet je zorgen dat de afvoerslang niet hoger in de afvoerbuis is bevestigd dan max. 1m van de vloer tot de bovenkant van de waterafvoer. 

Blijft de foutmelding terugkomen of helpt dit niet? Contacteer dan snel en eenvoudig een Re-pair specialist bij jou in de buurt! Hij komt snel jouw wasmachine herstellen. 

Toon meer

Foutmelding Miele wasmachine - Code invoeren

Als je kiest voor de instelling 'Afsluitfunctie', wordt jouw toestel vergrendeld aan de hand van een code om te voorkomen dat anderen jouw toestel kunnen gebruiken. Dit is handig wanneer jouw wasmachine op een plaats staat, waar ook anderen komen. 

Geef de code '125' in en bevestig deze. Je kan nadien de code opnieuw deactiveren, als je de afsluitfunctie niet meer wenst te gebruiken.

Blijft de foutmelding 'afsluitfunctie' terugkomen of helpt het invoeren van de code 125 niet? Contacteer dan snel en eenvoudig een Re-pair specialist bij jou in de buurt! Hij komt snel jouw wasmachine herstellen. 

Toon meer

Foutmelding Miele wasmachine - Controlelampje Inw./Voorwas, Wassen, Spoelen of Spoelstop knippert

Dit lampje flikker door een technisch defect.

Draai eerst de keuzeschakelaar op 'Einde'. Schakel nadien de wasmachine uit en opnieuw weer in. Kies het gewenste programma en start het programma. Je Miele wasmachine werkt weer zoals voorheen. 

Mocht het lampje toch nog knipperen, raden wij je aan een Re-pair specialist te vragen langs te komen, zodat hij of zij jouw Miele wasmachine kan herstellen. Vul hiervoor eenvoudig en snel onderstaand formulier in om telefonisch gecontacteerd te worden.

Toon meer

Foutmelding Miele wasmachine - Controlelampje Overdosering of Start knippert snel

Dit probleem komt voornamelijk voor bij bovenladers. Het lampje knippert omdat de schakelaar aan de binnenkant van het deksel geen contact maakt. 

Controleer of het deksel goed gesloten is.

Indien het lampje toch blijft knipperen, vraag je best aan onze Re-pair specialist om even langs te komen. Vul hiervoor eenvoudig en snel onderstaand formulier in om telefonisch gecontacteerd te worden.

Toon meer

Foutmelding Miele wasmachine - Foutcode F63 of Controleer dosering, of het lampje 'dosering' brandt

Het lampje 'dosering' brandt doordat er teveel schuim tijdens het wassen is ontstaan.

Wij adviseren om de hoeveelheid wasmiddel te gebruiken die wordt geadviseerd op de verpakking. Je kan ook bij iedere wasbeurt wasverzachter doseren in het speciale bakje voor wasverzachter. Wasverzachter remt namelijk de schuim.

Blijft het lampje toch knipperen of komt de 'dosering' melding terug? Vraag dan naar onze Re-pair specialist om even naar jouw Miele wasmachine te komen kijken!

Toon meer

Foutmelding Miele wasmachine - Storing Waterproof

Deze melding ontstaat wanneer het waterproofsysteem van de wasmachine heeft gereageerd. 

Sluit de watertoevoerkraan en maak het toestel spanningsvrij door de stekker uit de stopcontact te nemen. Controleer of de trommel van de wasmachine stil staat. Trek dan aan het koord van de noodontgrendeling om jouw wasgoed uit de trommel te halen.

Je vraagt best ook aan een Re-pair specialist om te komen controleren waarom dit systeem van je Miele wasmachine gereageerd heeft. Dit kan heel eenvoudig aan de hand van onderstaand formulier.

Toon meer

Foutmelding Miele wasmachine - Storing watertoevoer

Er zijn verschillende oorzaken mogelijk voor deze foutmelding:

 1. De waterkraan is niet genoeg opengedraaid.
 2.  Er komt geen water uit de kraan.
 3.  Het filter in de watertoevoerslang is vuil.
 4. Er zit een knik in de toevoerslang
 5. De druk in de waterleiding is te laag

Dit zijn de oplossingen voor bovenstaande problemen:

(1) Beïndig het wasprogramma, draai de kraan volledig open, kies hetzelfde programma opnieuw en start de wasmachine.

(2) Er moet minstens 10 liter, of 1 emmer water per 30 seconden uit de kraan komen. Heb je een externe waterstop tussen de kraan en de slang? Dan raden wij jou aan om die te verwijderen, zodat er meer water kan doorstromen. 

(3) Reinig het filter in de watertoevoer zoals het in de gebruiksaanwijzing van jouw toestel beschreven is. 

(4) Verhelp de knik of de lus in de toevoerslang. Controleer of de slang niet beschadigd is, want het zou kunnen scheuren. Indien de slang beschadigd is, raden wij jou aan deze te vervangen. Onze Re-pair specialisten kunnen jou hierbij helpen.

(5)  Heb je een externe waterstop tussen de kraan en de slang? Dan raden wij jou aan om die te verwijderen, zodat er meer water kan doorstromen. Heb je geen externe waterstop, neem je best even contact op met een loodgieter om het probleem op te sporen. 

Blijft de foutmelding terugkomen of helpt dit niet? Contacteer dan snel en eenvoudig een Re-pair specialist bij jou in de buurt! Hij komt snel jouw wasmachine herstellen. 

Toon meer

Foutmelding Miele wasmachine - Technische storing: bel de TD + geluidssignaal

Er is helaas een defect in jouw wasmachine aanwezig. Je Miele wasmachine geeft zelf aan om de technische dienst te contacteren.

Zet jouw wasmachine uit, zet indien nodig de programmakeuzeknop op 'Einde' en schakel jouw wasmachine weer in. Kies opnieuw het gewenste programma.

Wij raden jou ook aan om een Re-pair specialist te laten kijken naar jouw toestel om het defect op te sporen. Vul onderstaand formulier in om zo snel mogelijk telefonisch gecontacteerd te worden.

Toon meer

Foutmelding Miele wasmachine - Transportbeveiliging verwijderen terwijl die al verwijderd is

Heb je de transportbeveiliging al verwijderd zoals in de gebruiksaanwijzing omschreven staat en krijg je toch deze melding? Dan moet de eerste ingebruikname nog uitgevoerd worden of is jouw toestel gereset (door bijvoorbeeld een stroomstoring).

Als de transportbeugel verwijderd is, kan je met 'OK' bevestigen. Hierna kan je een wasprogramma starten. Als het gekozen programma langer dan 1 uur duurt, zal de melding automatisch verdwijnen.

Als de melding toch niet verdwijnt, neem je best een afspraak met een Re-pair specialist. Dit kan eenvoudig en snel aan de hand van onderstaand formulier.

Toon meer

Miele droogkast controlelampje 'Perfect Dry' brandt niet

Dat is normaal.

Het Perfect Dry systeem meet de vochtigheid van het wasgoed en past het droogniveau aan voor een optimale droging.

Na het start van het programma, berekent de elektronica de duur van het programma en knippert terwijl het lampje 'Perfect Dry'. Eens de programmaduur bepaald is, gaat het lampje uit. 

Bij sommige programma's, zoals wol, zijde,... blijft het lampje echter altijd branden.

Blijft het lampje niet branden zoals het hoort? Contacteer dan eenvoudig en snel een Re-pair specialist bij jou in de buurt! Hij komt snel jouw droogkast herstellen.

Toon meer

Miele droogkast controlelampje 'Reservoir legen' brandt

Ofwel zit het condenswaterreservoir vol, ofwel is de afvoerslang verstopt.

Maak het condenswaterreservoir leeg of controleer of er knikken of verstoppingen in de afvoerslang zitten.

Als de storing niet overgaat, contacteer je best een Re-Pair specialist om een kijkje te komen nemen naar jouw droogkast.


Toon meer

Miele droogkast controlelampje 'Start/stop' knippert langzaam en het display is donker

Dit is normaal. Om energie te besparen, komt het display automatisch in een slaapstand. Tijdens de slaapstand, blijft de droogkast wel drogen.

Druk op een willekeurige toets om de display uit de slaapstand te halen.

Blijft de foutmelding terugkomen of helpt dit niet? Contacteer dan snel en eenvoudig een Re-pair specialist bij jou in de buurt! Hij komt snel jouw droogkast herstellen. 

Toon meer

Miele droogkast controlelampje 'vergrendeld' knippert meteen na het inschakelen en het programma start niet

Schakel de vergrendeling als volgt uit:

 1. Zorg ervoor dat de deur goed dicht is en de programmaschakelaar op 'Einde' staat
 2. Schakel de droogkast in
 3. Druk de toets 'Kreukherstellend' in en houd de toets gedurende de volgende stappen ingedrukt!
 4. Draai de programmaschakelaar terwijl langzaam, stap voor stap met de klok mee op 'Witte was/Bonte was kastdroog'
 5. Draai de programmaschakelaar langzaam, stap voor stap en tegen de klok in op 'Kreukherstellend strijkdroog'. Het lampje 'Vergrendeld' zal nu knipperen.
 6. Laat de toets kreukbeveiliging los. De vergrendeling zal nu uitschakelen.
 7. Schakel de droogkast uit.

Blijft de foutmelding terugkomen of helpt dit niet? Contacteer dan snel en eenvoudig een Re-pair specialist bij jou in de buurt! Hij komt snel jouw droogkast herstellen. 

Toon meer

Miele droogkast display in vreemde taal

Is de taal van jouw display veranderd? Aan de hand van het menu 'instellingen' op het bedieningspaneel, kan je de taal aanpassen. De vlagjes dienen hierbij als richtlijn voor het kiezen van de gewenste taal.
Toon meer

Miele koelkast - geen koeling of binnenverlichting

Bij het openen van je Miele koelkast merk je dat het lichtje niet werkt en dat het toestel niet koud is.
Het kan zijn dat de koelkast niet ingeschakeld is, de stekker niet goed in het stopcontact zit.
Controleer dus of het toestel ingeschakeld is en of de stekker in het stopcontact zit.
Als er een algemene elektriciteitspanne in huis was, neem je best contact op met Re-pair om het probleem te verhelpen! 


Toon meer

Miele vaatwas controlelampjes Spoelen, Drogen en Einde knipperen gelijktijdig

De circulatiepomp zal geblokkeerd zijn. Wanneer het toestel lange tijd buiten gebruik is geweest, of net voor de eerste keer gebruikt wordt, kan het voorkomen dat de pomp is uitgedroogd en daardoor vastkleeft.

Verwijder de zeefcombinatie, giet 1L warm water met 3 tot 5 druppels naspoelmiddel in het toestel en laat 5min. inwerken. Start hierna een willekeurig programma. 

Heeft dit niet geholpen? Dan is er misschien een technische storing opgetreden. Schakel de vaatwas uit en na een aantal seconden opnieuw in. 

Blijft de foutmelding terugkomen of helpt dit niet? Contacteer dan snel en eenvoudig een Re-pair specialist bij jou in de buurt! Hij komt snel jouw vaatwas herstellen. 

Toon meer

Miele vaatwas controlelampjes Spoelen, Drogen en Einde knipperen tegelijk

Indien de verschillende controlelampjes tegelijkertijd knipperen, kan het zijn dat de circulatiepomp geblokkeerd wordt of dat er een technische storing is opgetreden. 

 1. Wanneer het toestel al een langere tijd buiten gebruik is geweest of net voor de 1ste keer wordt gebruikt, kan het zijn dat de pomp uitgedroogd is en vastkleeft: verwijder de zeefcombinatie, giet warm water met een beetje naspoelmiddel en laat even inwerken. 
 2. Indien het een technische storing is, schakel je best je vaatwas uit en opnieuw weer in. Indien de lampjes nog steeds knipperen, is er waarschijnlijk een technische storing.

Neem eenvoudig en snel een afspraak met de Re-pair vakman in je buurt. Hij komt graag op afspraak jouw vaatwas herstellen. 

Toon meer

Miele wasmachine - De resterende wastijd verandert of de tijd staat stil

Jouw machine berekent de tijd die de was nodig heeft om het water te absorberen. De wasmachine berekent op basis daarvan de belading van de machine gedurende 10 minuten. Indien de machine merkt dat hij niet helemaal geladen is, dan zal die de duur van het programma aanpassen. 

Heb je toch nog vragen of heb je de indruk dat er iets niet klopt? Neem dan even contact op met de Re-pair specialist bij jou in de buurt! Hij komt graag jouw wasmachine herstellen.


Toon meer

Miele wasmachine centrifugeert niet bij eerste ingebruikname

Omwille van veiligheidsredenen kan de wasmachine voor de eerste ingebruikname niet centrifugeren wegens de centrifugevergrendeling. Je hoeft je dus nog geen zorgen te maken.

Eens jouw wasmachine correct is aangesloten op het stroom- en waternetwerk, kan je het centrifugeren inschakelen door een wasprogramma (naar keuze) zonder wasgoed en zonder wasmiddel uit te voeren.  

Blijft de foutmelding terugkomen of helpt dit niet? Contacteer dan snel en eenvoudig een Re-pair specialist bij jou in de buurt! Hij komt snel jouw wasmachine herstellen. 

Toon meer

Miele wasmachine centrifugeert niet zoals gewoonlijk

Dit komt meestal door een grote onbalans bij het eindcentrifugeren. Voor de zekerheid, past de wasmachine automatisch het toerental aan.

Dit is wat wij jou aanraden om dergelijk onbalans te vermijden:

 • Meng groot en klein wasgoed door elkaar, zodat de trommel een betere verdeling krijgt.
 • Controleer of je wasmachine perfect waterpas staat.
 • Vul de wasmachine niet teveel aan. Na het aanvullen van het wasgoed in de trommel, moet je nog een vuisthoogte ruimte hebben tussen het wasgoed en de top van de trommel.

Helpen deze tips niet en blijft jouw wasmachine niet correct centrifugeren? Contacteer dan eenvoudig en snel een Re-pair specialist in je buurt! Hij komt graag jouw wasmachine herstellen.


Toon meer

Miele wasmachine controlelampje Start brandt niet

Indien het start lampje niet brandt, is de deur van de wasmachine waarschijnlijk niet goed dicht.

Doe de deur van de wasmachine dicht en druk stevig aan de kant van het slot van de deur. 

Blijft de foutmelding terugkomen of helpt dit niet? Contacteer dan snel en eenvoudig een Re-pair specialist bij jou in de buurt! Hij komt snel jouw wasmachine herstellen. 

Toon meer

Miele wasmachine controlelampje Storing waterafvoer knippert of brandt

Dit kan verschillende redenen hebben:

 1. Het pluizenfilter voor de afvoerpomp is verstopt.
 2. Het uiteinde van de afvoerslang is te hoog.

In het eerste geval, reinig je het pluizenfilter en het filterhuis, zoals het in de gebruiksaanwijzing omschreven staat. 

In het tweede geval, moet je zorgen dat de afvoerslang niet hoger in de afvoerbuis is bevestigd dan 1 meter van de vloer. 

Blijft de foutmelding terugkomen of helpt dit niet? Contacteer dan snel en eenvoudig een Re-pair specialist bij jou in de buurt! Hij komt snel jouw wasmachine herstellen. 

Toon meer

Miele wasmachine controlelampje Storing watertoevoer knippert of brandt

De watertoevoer is geblokkeerd of niet optimaal. Dit kan verschillende redenen hebben:

 1. De waterkraan is niet genoeg opengedraaid
 2. Er komt geen water uit de kraan
 3. Het filter in de watertoevoerslang is vuil
 4. Er is een knik ik de toevoerslang
 5. De druk in de waterleiding is te laag

Dit is wat je in deze gevallen hieraan kan doen:

 1. Stop het wasprogramma, draai de kraan volledig open en kies hetzelfde programma om de wasmachine opnieuw op te starten.
 2. Verwijder de eventuele externe waterstop tussen de kraan en de slang, zodat er voldoende water uit de kraan kan stromen. Normaal gezien, zou je 10 liter water of 1 emmer water moeten kunnen vullen in 30 seconden.
 3. Reinig het filter in de watertoevoer zoals het in de gebruiksaanwijzing omschreven staat. 
 4. Haal de knik uit de toevoerslang. Controleer of de slang niet beschadigd is of verzwakt is, want het zou kunnen scheuren. Vervang in dit geval tijdig jouw toevoerslang. 
 5. Verwijder de eventuele externe waterstop tussen de kraan en de slang, zodat er voldoende water uit de kraan kan stromen. Normaal gezien, zou je 10 liter water of 1 emmer water moeten kunnen vullen in 30 seconden.

Blijft de foutmelding terugkomen of helpt dit niet? Contacteer dan snel en eenvoudig een Re-pair specialist bij jou in de buurt! Hij komt snel jouw wasmachine herstellen. 

Toon meer

Miele wasmachine display in vreemde taal

Is de taal van jouw display veranderd? Aan de hand van het menu 'instellingen' op het bedieningspaneel, kan je de taal aanpassen. De vlagjes dienen hierbij als richtlijn voor het kiezen van de gewenste taal.
Toon meer

Miele wasmachine display wordt na 10 minuten donker en de Start-toets knippert af en toe

Het display schakelt automatisch uit om energie te besparen. Deze stand-by-stand heeft echter geen invloed op jouw wasprogramma. 

Druk op een willekeurige toets om jouw display uit de stand-by-stand te halen.

Toon meer

Storing Miele diepvries - compressor slaat vaker en langer aan, temperatuur te laag

Hoor je de compressor van je Miele diepvries steeds vaker aanslaan en heb je de indruk dat hij steeds langere tijd werkt? Dit kan volgende oorzaken hebben

1. De luchttoevoer - en -afvoeropeningen zijn dicht of de roosters hangen vol stof. Maak de openingen vrij en reinig de roosters.
2. De deur was vaak open en er zijn veel levensmiddelen vers ingevroren. Alles wordt na een tijdje terug normaal. Open de diepvries ook zo kort mogelijk.
3. De deur is niet juist gesloten. Dit kan ervoor zorgen dat er al een ijslaag gevormd is. Ontdooi het toestel en reinig het. 
4. Het is te warm in de plaats waar de Miele diepvries staat. Het is logisch dat de diepvries dan harder moet werken om zijn temperatuur te behouden.
5. De ingestelde temperatuur is te laag. Deze kan je snel aanpassen.
6. Het kan ook zijn dat de SuperFrost nog aanstaat, hierdoor blijft de compressor actiever dan anders.

Heb je al deze zaken gecontroleerd en de voorgestelde oplossingen uitgevoerd en blijft het probleem zich voordoen?
Contacteer Re-pair en een vakman komt je toestel controleren en vakkundig herstellen!

Toon meer

Storing Miele diepvries - compressor voortdurend in werking

Hoor je de compressor van Miele diepvries voortdurend? Niet ongerust zijn, dit is geen storing. de compressor schakelt bij een mindere vriescapaciteit over op een lager toerental. Zo bespaar je energie, maar moet de compressor wel langer werken. Ben je toch niet helemaal zeker? Contacteer Re-pair via het contactformulier en een vakman komt je toestel nakijken!

Toon meer

Storing Miele diepvries - koelt niet

Heb je problemen met de koeling van je Miele diepvries? Controleer volgende oorzaken en oplossingen.

1. Staat de diepvries aan? Zo nee, zet de diepvries aan.
2. De stekker zit niet goed vast in het toestel of het stopcontact. Controleer of beide kanten goed aangesloten zijn.
3. De hoofdschakelaar staat ingeschakeld, maar toch koelt het toestel niet.

Neem contact op met Re-pair om het toestel te laten nazien en herstellen.

Toon meer

Storing Miele droogkast - -0- brandt

Als je de boodschap -0- op het display van je Miele droogkast ziet verschijnen, toont dit aan dat de keuzeschakelaar na de start van het programma naar een andere stand is gedraaid. Dit kan gemakkelijk opgelost worden door de keuzeschakelaar terug te draaien naar het origineel programma.

Blijft -0- op je display staan? Contacteer Re-pair voor een snelle herstelling van je Miele droogkast aan huis!

Toon meer

Storing Miele droogkast - 0:00 brandt

0:00 brandt, het programma is afgebroken en er weerklinkt een signaal van je Miele droogkast.

Dit wil zeggen dat je wasgoed ongelijk verdeeld is, of opgerold. Snel op te lossen door het wasgoed los te maken, droogkast uit en in te schakelen en het programma weer te starten.

Blijft het probleem zich toch voordoen? Contacteer Re-pair voor een snelle en vlotte herstelling van je Miele droogkast.

Toon meer

Storing Miele droogkast - F en 066 knipperen nadat programma afgebroken is

Als je Miele droogkast een signaal geeft, en F en 066 knipperen, nadat een programma is afgebroken, dan wil dit zeggen dat je droogkast sterk verontreinigd is door pluizen. Reinig de pluizenfilters, sokkelfilter en condensor. Om de foutmelding uit te schakelen, schakel je je Miele droogkast eens uit en aan. Deze stappen zorgen ervoor dat je Miele droogkast weer zoals gewoon werkt.

Blijft je Miele droogkast een foutcode weergeven? Re-pair  zoekt voor jou een hersteller in je buurt!


Toon meer

Storing Miele droogkast - F en een andere cijfercombinatie knipperen nadat programma afgebroken is

Knippert F en een andere cijfercombinatie op het display van je Miele droogkast, nadat het programma afgebroken is? Hiervan kan de oorzaak niet direct vastgesteld worden. Schakel de droogkast uit en aan en schakel een programma in.

Als de foutmelding zich blijft voordoen, contacteer Re-pair en een specialist uit je buurt komt je Miele droogkast thuis herstellen.

Toon meer

Storing Miele wasmachine - -0- brandt

Als je de boodschap -0- op het display van je Miele wasmachine ziet verschijnen, toont dit aan dat de keuzeschakelaar na de start van het programma naar een andere stand is gedraaid. Dit kan gemakkelijk opgelost worden door de keuzeschakelaar terug te draaien naar het origineel programma.

Het kan ook zijn dat het programma is afgebroken, hierbij volstaat het om gewoon even de deur te openen en sluiten.

Blijft -0- op je display staan? Contacteer Re-pair voor een snelle herstelling van je Miele wasmachine aan huis!

Toon meer

Storing Miele wasmachine - display blijft donker

Is de display van je Miele wasmachine niet opgelicht? Het kan zijn dat de wasmachine in energiebesparende stand staat of dat het apparaat geen stroom krijgt.

Blijft het probleem zich voordoen, nadat de wasmachine uit slaapstand gehaald is, of je zeker bent dat hij op de netstroom is aangesloten, contacteer re-pair.be en vind een hersteller die je Miele wasmachine aan huis komt herstellen!

Toon meer

Storing Miele wasmachine - tijdsaanduiding geeft afwisselend F en 10 weer

Hoor je de zoemer en geeft het display van je Miele wasmachine afwisselend F en 10 weer? Dit wil zeggen dat de watertoevoer niet optimaal of zelfs geblokkeerd is.  Controleer of de kraan goed openstaat, er geen knikken in de slang zitten en of de waterdruk hoog genoeg is. Verzeker je er ook van dat er geen algemene waterstoring is.

Blijft het probleem zich voordoen? Vind een vakman via re-pair.be die je probleem bij jou aan huis komt herstellen! 

Toon meer

Storing Miele wasmachine - tijdsaanduiding geeft afwisselend F en 11 weer

Hoor je de zoemer van je Miele wasmachine klinken en zie je F en 11 afwisselend op het display verschijnen? Dit is de foutcode die wil zeggen dat de waterafvoer van je Miele wasmachine niet optimaal is. Controleer of de opvoerhoogte niet te hoog is en of de pluizenfilter proper is.

Blijft de foutcode F en 11 op het scherm flikkeren? Vul het aanvraagformulier op Re-pair.be in en een hersteller uit je buurt komt het probleem  snel en vakkundig verhelpen!

Toon meer

Storing Miele wasmachine - tijdsaanduiding geeft afwisselend F en 138 weer

Weerklinkt de zoemer van je Miele wasmachine en wisselen F en 138 zich af op je display? Dit is het waterbeveiligingssysteem dat reageert. Draai de kraan dicht en contacteer re-pair.be! Een vakman uit je buurt komt je Miele wasmachine zo snel mogelijk herstellen!
Toon meer

Storing Miele wasmachine - tijdsaanduiding geeft afwisselend F en 34 weer

Wisselen de codes F en 34 zich af op het display? Dit wil meestal zeggen dat de deur niet goed dicht is en je Miele wasmachine niet kan vergrendelen.

Blijft het probleem zich voordoen? Contacteer Re-pair.be en vind een hersteller in je buurt!

Toon meer

Storing Miele wasmachine - tijdsaanduiding geeft afwisselend F en 35 weer

Als het display afwisselend F en 35 weergeeft, wil dit zeggen dat het deurslot geblokkeerd is.

Neem contact op met Re-pair voor een vlotte herstelling van je probleem!

Toon meer

Storing Miele wasmachine - tijdsaanduiding geeft afwisselend F en XXX weer

Zoemt je Miele wasmachine en wisselen F en XXX zich af op het display? Dan is er sprake van een defect. Trek de stekker minstens 2 minuten uit, schakel de wasmachine aan en start het programma opnieuw.
Als het probleem zich blijft voordoen, contacteer re-pair.be en een specialist komt je Miele wasmachine aan huis herstellen!
Toon meer

Water lekt uit de afvoer

Wij raden je aan een harde U-bocht op het einde van de afvoerslang te verwijderen. Je kan ook proberen de afvoerslang 15 tot 20cm in de afvoerleiding te schuiven.

Indien het water nog steeds uit de afvoerbuis blijft terugkomen, raden we je aan om een loodgieter jouw installatie te komen raadplegen.

Toon meer
Even geduld... we halen je huidige locatie op.