Storing Miele droogkast - F en een andere cijfercombinatie knipperen nadat programma afgebroken is

Knippert F en een andere cijfercombinatie op het display van je Miele droogkast, nadat het programma afgebroken is? Hiervan kan de oorzaak niet direct vastgesteld worden. Schakel de droogkast uit en aan en schakel een programma in.

Als de foutmelding zich blijft voordoen, contacteer Re-pair en een specialist uit je buurt komt je Miele droogkast thuis herstellen.


Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1.b noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst en op basis var artikel 6.1.f ter behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke namelijk het meten en verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening door middel van versturen van klanttevredenheidsonderzoeken.

Even geduld... we halen je huidige locatie op.