Miele droogkast display in vreemde taal

Is de taal van jouw display veranderd? Aan de hand van het menu 'instellingen' op het bedieningspaneel, kan je de taal aanpassen. De vlagjes dienen hierbij als richtlijn voor het kiezen van de gewenste taal.

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1.b noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst en op basis var artikel 6.1.f ter behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke namelijk het meten en verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening door middel van versturen van klanttevredenheidsonderzoeken.

Even geduld... we halen je huidige locatie op.