Storing Bosch droogkast - er lekt water

Lekt er water uit je Bosch droogkast? Kijk of de droogkast horizontaal staat. Indien het probleem zich blijft voordien, contacteer een vakkundig hersteller via re-pair.be!

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1.b noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst en op basis var artikel 6.1.f ter behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke namelijk het meten en verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening door middel van versturen van klanttevredenheidsonderzoeken.

Even geduld... we halen je huidige locatie op.