Storing Bosch koelvriescombinatie - temperatuur wijkt af van de instelling

Als de temperatuur teveel afwijkt van de ingestelde temperatuur, dan is het voldoende om je Bosch koelvriescombinatie 5 minuten uit te schakelen.

Na het aanzetten zal de temperatuur weer correct zijn. 

Merk je toch dat dit niet zo is, contacteer Re-pair voor professioneel advies!


Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1.b noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst en op basis var artikel 6.1.f ter behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke namelijk het meten en verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening door middel van versturen van klanttevredenheidsonderzoeken.

Even geduld... we halen je huidige locatie op.