Storing Bosch vaatwas - watertoevoer controleren

Brandt het lichtje "watertoevoer controleren" op je Bosch vaatwas? Controleer dan volgende zaken

  • is de watertoevoerslang geknikt?
  • is de waterkraan gesloten?
  • is de waterkraan verstopt of verkalkt?
  • is de zeef aan de waterkraan verstopt?

Als na al deze punten het probleem zich nog blijft voordoen, contacteer re-pair.be voor een hersteller in je buurt die je Bosch vaatwas komt herstellen!


Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1.b noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst en op basis var artikel 6.1.f ter behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke namelijk het meten en verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening door middel van versturen van klanttevredenheidsonderzoeken.

Even geduld... we halen je huidige locatie op.