Storing Bosch wasmachine - er lekt water

Lekt er water uit je Bosch wasmachine? Controleer of de afvoerslang en de schroefkoppeling goed vastzitten.

Als het probleem zich blijft voordoen, contacteer re-pair.be!


Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1.b noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst en op basis var artikel 6.1.f ter behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke namelijk het meten en verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening door middel van versturen van klanttevredenheidsonderzoeken.

Even geduld... we halen je huidige locatie op.