Er is water onder de droogkast (condensatie)

Indien er water onder de  condensatiedroogkast is, kan het zijn dat de condensor niet op de juiste wijze is teruggeplaatst na het reinigen.

Schuif de condensor helemaal in de condenskast met de ring naar boven. Klap de hendel van de condensor naar rechts, zodat de haak van de hendel vastklikt.


Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1.b noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst en op basis var artikel 6.1.f ter behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke namelijk het meten en verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening door middel van versturen van klanttevredenheidsonderzoeken.

Even geduld... we halen je huidige locatie op.